Informacje

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i klas I szkół podstawowych

System rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą Nr XXVI.286.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra.

Kryteria naboru do klas I nie dotyczą uczniów, którzy będą uczyć się w szkole obwodowej. Do szkoły obwodowej uczniowie są przyjmowani z urzędu.

Rodzice muszą zgłosić dziecko

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Rozdział 6
Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek:

FORMULARZ ZGLOSZENIA DZIECKA 2019

Uchwała - Kryteria naboru

- Zarządzenie nr 28.2019 burmistrza Miasta i gminy Twardogóra z dnia 2 stycznia 2019 r