Rekrutacja do klasy 0

Drodzy Rodzice, 

Szkoła Podstawowa w Goszczu informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą dzieci urodzone w roku 2013. W związku z powyższym rozpoczął się nabór do klasy „0”. Proszę o wypełnienie załączonego formularza i złożenie go w sekretariacie szkoły do dnia 29-03-2019 r. 

Formularz zgłoszenia dziecka.pdf