Dzień wolny od zajęć 31.10.2019

Dyrektor szkoły informuje że w dniu 31.10.2019 szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych są prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze - autobusy szkole w tym dniu nie kursują!