14 października

14 października 2020r. (środa) -Dzień Edukacji Narodowej jest wolnym od zajęć dydaktycznych.
Tego dnia odbywają się jedynie zajęcia opiekuńcze .W tym dniu kursują autobusy szkolne.