Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 Dzięki nim możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość, możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów znajdziesz tu https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne