Informacja

31 października 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W godz. 08.00 - 14.00 szkoła zapewnia jedynie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. 
W tym dniu nie kursują autobusy szkolne.