Pasowanie na ucznia 2019

18 października 2019r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  w  Goszczu złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku do pasowania na ucznia przystąpiło 16-ro dzieci.

18 października od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, przepiękna dekoracja – wszystko po to, aby ślubowanie uczniów klasy I wypadło jak najbardziej uroczyście. Na wstępie  uroczystości wychowawczyni klasy I pani Danuta Zając  powitała gorąco zaproszonych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra  pana Pawła Czulińskiego, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych panią Wiolettę Cijkę, radnego Goszcza pana Witolda Szydełkę, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu panią Zofię Jelonek. Radę Rodziców, panią Annę Sobińską, panią Katarzynę Zalewską, pielęgniarkę szkolną panią Danutę Biernat, bibliotekarkę panią Paulę Tudziarz, księdza proboszcza Mirosława Porucznika, Prezesa Stowarzyszenia Świętej Magdaleny pana Ryszarda Gila, Grono Pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, przedszkolaków z wychowawczynią panią Anną Bernacką-Mozol oraz  uczniów klasy0,II i III z wychowawczyniami, rodziców, oraz szczególnie gorąco  bohaterów dnia uczniów I klasy. Pierwszoklasiści  tego dnia  zaprezentowali swoje umiejętności i przedstawili bogaty program artystyczny. Pięknie zaśpiewane piosenki, recytowane wierszyki i tańce były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie. Pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Zofia Jelonek  dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Każdy pierwszak otrzymał kuferek słodyczy od rodziców, upominek od Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra pana Pawla Czulińskiego i Pani Anny Sobińskej oraz od pani dyrektor. Następnie głos zabrała pani dyrektor Zofia Jelonek i Burmistrz  pan Paweł Czuliński , którzy pogratulowali dzieciom pięknego występu i życzyli  im sukcesów w karierze szkolnej . Wychowawczyni pani Danuta Zając podziękowała Panu Burmistrzowi Pawłowi Czulińskiemu i pani Wioletcie Cijce za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie swą obecnością uroczystości, pani dyrektor za pasowanie pierwszaków na uczniów szkoły, nauczycielom oraz pracownikom obsługi za wsparcie, wyrozumiałość i życzliwość. Pani Annie Sobińskiej za wsparcie materialne, a pani Katarzynie Zalewskiej za pomoc w dekoracji sali. Uczennicom klasy II za udział w części artystycznej, a Lence Śniegulskiej  i  Filipowi Białeckiemu za prowadzenie uroczystości, Małgorzacie Śniegulskiej za przygotowanie wraz z wychowawczynią uroczystości, rodzicom z przygotowanie poczęstunku i okazaną życzliwość, gościom za przyjęcie  zaproszenia i przybycie na uroczystość. Na zakończenie oficjalnej części zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i goście oraz uczniowie udali się na poczęstunek. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka. Pierwszak – jak to dumnie brzmi! Pierwszak- potrafi.

Galeria :https://www.facebook, https://www.facebookhttps://www.facebook, https://www.facebook