Informacja

14 października 2019r. (poniedziałek ) Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Tego dnia odbywają się jedynie zajęcia opiekuńcze w godz. 8.00 do godz. 14.00. W tym dniu nie kursują autobusy szkolne.