Historia szkoły

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, wraz z napływem na odzyskane ziemie zachodnie ludności polskiej, zrodziła się potrzeba tworzenia placówek oświatowych, w których dorośli mogliby nadrobić zaległości w nauce, a młodsi zdobywać wiedzę od podstaw.

Szkołę Powszechną w Goszczu zorganizowano w dużym budynku, w którym przed wojną mieściła się niemiecka szkoła ewangelicka. Budynek ten został prawdopodobnie wzniesiony około 1900 roku i jak na tamte czasy był dość nowoczesny, posiadał bowiem instalację grzewczą c.o. oraz wodociągową przeprowadzoną ze studni mieszczącej się na działce szkolnej.

 4-go września 1945 roku rozpoczęto w szkole naukę. W tym dniu do Publicznej Szkoły Powszechnej było zapisanych 45 dzieci. Funkcję kierownika szkoły objął pan Kazimierz Tabaka. Do zajęć przygotowano 3 izby lekcyjne oraz mieszkanie dla nauczyciela. Prawdopodobnie na działce szkolnej oprócz budynku głównego funkcjonowały inne budynki należące do szkoły. Były  w nich przedszkole, toalety, izba lekcyjna oraz dodatkowe mieszkanie dla nauczyciela.

W latach 1945 - 1947 szkoła korzystała również z pomieszczeń mieszczących się w barokowo- rokokowym  pałacu pozostawionym, w niezniszczonym stanie, przez rezydującą tu przed i w czasie wojny rodzinę Reichenbachów. Organizowano tu wystawy prac dzieci, liczne przedstawienia, zabawy czy jasełka. W maju 1947 roku w pałacu przeprowadzono Pierwszy Powiatowy Zlot Młodzieży Szkolnej. Ostatnią imprezą zorganizowaną w salach pałacowych była „Gwiazdka” z podarkami i  kolacją przy choince. Trzy dni później ta wspaniała budowla spłonęła. Przez pierwsze lata nauki starano się wyposażyć szkołę w najbardziej potrzebne pomoce. Gromadzono książki dla dzieci jak i dla nauczycieli. Wiele potrzebnych pomocy do nauki wykonywali sami uczniowie z pomocą nauczycieli.

W roku szkolnym  1949/1950 placówka, kierowana przez panią Adelę Miłkową, staje  się szkołą siedmioklasową. Nauczanie prowadzone jest  w klasach łączonych.   Szkoła otrzymuje swój pierwszy radioaparat marki „Pionier”, a z funduszy uzyskanych ze szkolnych zabaw, szkołę zradiofonizowano. W maju tego samego roku młodzież szkolna zbudowała na szkolnym podwórku piękny klomb przedstawiający orła oraz posadziła 60 świerków wokół szkoły. Wytyczono też grządki i rabaty kwiatowe, o które dbała młodzież szkolna. Przez dwa kolejne lata szkołą zarządza  pan Kazimierz Przewoźny.

W roku 1952 kolejnym kierownikiem zostaje pan  Eugeniusz Luniak.  W suterenie udaje  się zorganizować świetlicę szkolną, którą wyposażono w różne gry świetlicowe i stół do ping - ponga. Powstaje  Organizacja Harcerska, która dla swych podopiecznych urządza Izbę Harcerską.

Od roku 1966 szkoła staje się placówką zwaną szkołą pełną realizującą program klas I - VIII. Zajęcia szkolne w tym roku prowadzone są w 10 oddziałach dla 247 uczniów. W szkole robi się ciasno. W następnym roku szkolnym 1967/68 przeprowadzono adaptację I piętra budynku. Znajdujące się w budynku mieszkania przerobiono na 3 sale lekcyjne, szatnię dla dzieci oraz kancelarię. Po remoncie w szkole jest  już 10 izb lekcyjnych.

            W roku 1969 rolę kierownika obejmuje pan  Stanisław Pater. W roku szkolnym 1972/73 szkoła staje się szkołą zbiorczą, z dwoma szkołami filialnymi:  w Nowej Wsi Goszczańskiej i  w Drągowie. W kolejnym roku szkolnym szkoła filialna w Drągowie zostaje rozwiązana. Uczęszczające do tej szkoły dzieci są dowożone do szkoły w Goszczu. Od roku 1974 przy szkole w Goszczu funkcjonuje oddział przedszkolny.

W roku 1977 szkołą zaczyna zarządzać dyrektor pan Edward Biliński. Na początku lat 80-tych pojawia się termin „obszar oświatowy” „Obszar szkolny”, który przedstawiał się następująco: Szkoła filialna w Nowej Wsi Goszczańskiej (kl. I -III) - Nowa Wieś Goszczańska, Kuźnia Stara, Szkoła zbiorcza w Goszczu: Goszcz, przysiółek Troska, Drągów, Zakrów, Kuźnica Goszcz., klasy IV - VIII - Nowa Wieś Goszczańska, Kuźnia Stara.

W roku 1987 dyrektorem zostaje pan Marek Glabisz. Rozpoczyna się rozbudowa głównego budynku szkolnego. 3 września 1990 roku powitała wszystkich „nowa szkoła”. Dobudowana część przyniosła szkole nowe pomieszczenia: WC dla dzieci i personelu, taras oraz w części piwnicznej powiększenie kotłowni, pomieszczenie na skład opału i szatnię. W tym samym okresie na działce szkolnej wybudowano duże boisko do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę oraz częściowo przebudowano ogrodzenie. Przez następne lata szkołę wciąż  rozbudowywano. Wykorzystano w niej wszystkie wolne „zakamarki”. Adaptowano pomieszczenia strychowe, w których urządzono obszerne lokum dla biblioteki oraz pracownię komputerową.

Rok 1999 to przełomowa data w polskiej oświacie, ponieważ zostaje  wprowadzona reforma edukacji. Wyodrębniono cztery szczeble nauczania. Od tego czasu Szkoła jest sześcioletnią szkołą podstawową. W 2001 roku na boisko szkolne wjeżdżają koparki i rozpoczyna się długo wyczekiwana budowa hali sportowej. Uroczyste otwarcie  nowo wybudowanej sali  następuje w styczniu  2002 roku. Od tej pory na sali w godzinach przedpołudniowych uczniowie naszej szkoły odbywają zajęcia w ramach zajęć WF, a po południu sala otwarta jest dla mieszkańców Goszcza i okolic, którzy chętnie korzystają z niej na rzecz podtrzymywania swojej sprawności fizycznej i kultywowania zdrowego stylu życia. Baza sportowa jest systematycznie poszerzana i wzbogacana. W 2002 następuje remont elewacji.

Rok 2007 przynosi zmianę na stanowisku dyrektora, funkcję obejmuje pani Magdalena Żerebecka.

W roku 2009 przeprowadzono remont węzła sanitarnego, w roku 2010 remont dachu, a w roku 2014 przy szkole powstaje nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe.

Do szkoły uczęszczają uczniowie z miejscowości: Goszcz,  Nowa Wieś Goszczańska, Świniary, Kuźnia Goszczyńska, Drągów, Zakrzów, Będzin, Brzezina, Domasławice, Czwórka, Drągówek, Droździęcin, Grabek, Łazisko, Pajęczak, Poręby. Dzisiejsza szkoła to rozbudowany obiekt z salą gimnastyczną, nowym wielofunkcyjnym boiskiem sportowym i placem zabaw, gdzie panuje klimat współpracy, wzajemnej życzliwości, otwartości na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Szkoła posiada dostosowane do potrzeb uczniów sale lekcyjne, bibliotekę, jadalnię, salę zabaw "Radosna szkoła" oraz pracownię komputerową z dostępem do Internetu i tablicą interaktywną. W szkole działa również Zamiejscowy Oddział Miejskiego Przedszkola w Twardogórze.

Od 1 września 2017 r. zostaje wprowadzona  nowa struktura szkolnictwa .Szkoła staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII. Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje pani Zofia Jelonek.