"Cztery pory roku"

25 października 2017 r. w sali teatralnej kompleksu pałacowego w Goszczu odbył się spektakl zorganizowany przez Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Wł St Reymonta w Twardogórze złożony z krótkich form teatralnych - muzycznych, tanecznych i pantomimicznych podczas którego dziewczęta z naszej szkoły zaprezentowały program "Cztery pory roku" przygotowany przez panią Nadia Lomanova